Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starostka obce Kojšov oznamuje nastúpenie náhradníka: p. Jarmila Lešková, za poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Kojšove.

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8892