Voľby prezidenta SR v roku 2024

Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky – Hlasovací preukaz

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8988