Voľby prezidenta SR v roku 2024

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky – Spôsob hlasovania

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8991