Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

Správa o hodnotení strategického dokumentu – informácia pre verejnosť

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9209