Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030

Správa o hodnotení strategického dokumentu – informácia pre verejnosť

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9212