december 2022 archive

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2022 t.j. v stredu o 18:00 hod. v  priestoroch obecného úradu v Kojšove.

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8147

Nové autobusové poriadky

Nové autobusové poriadky platné od 11.12.2022 do 9.12.2023 sú zverejnené v priložených dokumentoch nižšie.

801415 Margecany – Kojšov

801403 Kojšov – Margecany – Gelnica – Prakovce – Helcmanovce

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8126

VÝZVA HA ÚHRADU DAŇOVÝCH A INÝCH NEDOPLATKOV

Obec Kojšov vyzýva všetky fyzické osoby (občanov) a právnické osoby, ktoré majú k dnešnému dňu neuhradené záväzky voči obci (miestne dane, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, odber pitnej vody, nájomné ….), aby tieto uhradili najneskôr do 31. decembra 2022.

Výzva na úhradu daňových a iných nedoplatkov

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8114