13. januára 2023 archive

Stratégia pre integráciu MRK v okrese Gelnica na obdobie rokov 2019 – 2027 (výhľadovo 2030)

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente; informácia.

Informácia o oznámení

Návrh aktualizácie stratégie

Návrh prílohy 2

Oznámenie SEA Gelnica

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8262