Category: Oznamy

Súhrn prijatých opatrení krízového štábu obce Kojšov

Na základe uvedených uznesení Vlády SR, návrhov Ústredného krízového štábu, usmernení a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR, obec Kojšov vykonáva opatrenia na riešenie krízovej situácie v rámci ochrany obyvateľstva podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva pandémie ochorenia COVID – 19, takto:

 1. Zakazuje sa prevádzka bistra – Karčma pod hoľu a to dňom 16.3.2020 (do odvolania)
 2. Zakazuje sa prevádzka Hostinca a to dňom 16.03.2020 (do odvolania)
 3. Uzatvára sa prevádzka predškolského zariadenia obce Kojšov – Materská škola Kojšov a to dňom 16.3.2020 (do odvolania)
 4. Uzatvára sa Obecný úrad pre verejnosť a to dňom 16.3.2020 (do odvolania)
 5. Obmedzuje sa prevádzka predajne potravín FRESH a mäsiarstva, prevádzky budú otvorené v dňoch pondelok až sobota vždy do 12:00 hod. a to od dňa16.3.2020 (do odvolania). Na uvedených prevádzkach sa prikazuje vstup len s použitím rúška. Zakazuje sa vstup v skupinách, maximálny počet osôb na prevádzkach mimo personálu v jednom momente sa stanovuje na 3 osoby.
 6. Zakazuje sa vstup do prevádzky pošty bez použitia rúška.
 7. Uzatvára sa prevádzka telocvične, multifunkčného ihriska, detského ihriska pri kultúrnom dome, detského ihriska pri materskej škole a posilňovne a to dňom 16.03.2020 (do odvolania)
 8. Obyvateľom sa odporúča:
 • tráviť čas doma a v prípade pohybu mimo domu sa nezhromažďovať v skupinách.
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou, alebo prostriedkami na báze alkoholu
 • zakrývať si nos a ústa pri kašli a kýchaní vreckovkou, alebo ohnutým lakťom

Obec Kojšov okrem iných činnosti bude zhromažďovať osobné údaje o počte osôb a totožnosti osôb, ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú na území obce.

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6709

Zrušenie novoročného ohňostroja

Starosta obce Kojšov Ing. Anton Bašinar a poslanci Obecného zastupiteľstva oznamujú občanom,  že z dôvodu tragickej udalosti spojenej s výbuchom obytného domu v Prešove sa nebude v našej obci na prelome rokov konať tradičný novoročný ohňostroj.

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6638

Výzva na predkladanie ponuky

Prestavba nevyužívaného objektu pre trávenie voľného času,
komunitnú a spolkovú činnosť

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6569

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny

22.5.2019 v čase od 7:00 – 16:00 hod.
od s.č. 269-283,285-303,305,306,308,340,341,346,365,380-382,276,

23.5.2019 v čase od 7:20 – 16:00 hod.
od s.č. 1-10,13,15-28,30-32,34-50,52-54,56-58,60,61,63-106,108-110,
112,114-117,119,120,122,123,125-129,146,149,151-153,155,
158-161,166,167,170-172,176,177,189,191-193,246-252,255-257,
261,263,264,266,267,309-334,336,339,342-345,367,404,187,

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6441

Pozvánka

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=6403

Load more