2. Kojšovská fašiangová zabíjačka

2. Kojšovská fašiangová zabíjačka

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1951

Výsledky hlasovania v referende

Referendum 2015

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1956

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Kojšov s platnosťou od 1. 1. 2015

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1938

Kojšovské Vianočné trhy

vianocne_trhy

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1924

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

pozvanka

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1902

Load more