Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Kojšov s platnosťou od 1. 1. 2015

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=1938

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

pozvanka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=1902

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Kojšov

Počet oprávnených voličov vo volebnom obvode:  601

Zo všetkých zapísaných voličov využilo právo voliť :  301

Účasť vo voľbách v percentách:  50,00%

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu kandidátov na poslancov:  290  t. j. 96,35%

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce: 240 t. j. 79,73%

 

Za poslancov do obecného zastupiteľstva obce Kojšov boli zvolení títo kandidáti podľa počtu získaných hlasov

[table "15" not found /]

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva obce Kojšov

[table "17" not found /]

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidáta na funkciu starostu obce Kojšov

[table "16" not found /]

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=1886

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Kojšov

 

pdf_iconVyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Kojšove

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=1873

Kojšovská heligónka 2014

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=1749

Kojšovské noviny

[ePaper nr=1]

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=1386

KOJŠOVSKÁ HELIGÓNKA 2014

KH_PLAGAT_2014_A3_1 KH2014_A3_Program (1)

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=1328

Výsledky 2. kola volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja konaných 23.11.2013 v obci Kojšov

Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku:  601

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:  119

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu:  118

Účasť vo voľbách v percentách:  19,80%

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu:

MENO A PRIEZVISKOPOČET HLASOV
Zdenko Trebuľa, JUDr.86
Rudolf Bauer,RNDr., PhD.32

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=691

Výsledky volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja konaných 9.11.2013 v obci Kojšov

Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku:  601

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:  152

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu:  144

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva:  147

Účasť vo voľbách v percentách:  25,29%

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu:

MENO A PRIEZVISKOPOČET HLASOV
Rudolf Bauer,RNDr., PhD.29
Marek Ďurán,Ing.3
Jaroslav Džunko, RNDr., Ing.2
Vladimír Gürtler, JUDr.1
Jozef Holečko, Ing. MBA 2
Ivan Kuhn, Bc., MA0
Rastislav Masnyk, JUDr., MBA5
Dominika Palaščáková, Ing., PhD.5
Lukáš Sisák3
Zdenko Trebuľa, JUDr.94

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva:

MENO A PRIEZVISKOPOČET HLASOV
Antonín Cicoň, Ing.34
Anna Ganzová15
Anna Hicárová5
Vladimír Hojstrič, Mgr.5
Ján Kalafus3
Janka Kipikašová, Mgr.6
Vladimír Končík5
Pavol Kuspan, JUDr.6
Kamil Münnich, Ing., Phd.24
Igor Petrík, Ing.101
Miroslav Pisko17
Peter Popadič, Mgr.31
Jana Pronská1
Vladimír Urban, Bc.4

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=687

Kojšovská heligónka 2013

heligonka2013

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=498

Load more