17. marca 2023 archive

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia

Oznámenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8423

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia

Oznámenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8416

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030)

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia

Oznámenie

Stratégia rozvoja: príloha 1 príloha 2 príloha 3

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8407