Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia

Oznámenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8423

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia

Oznámenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8416

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030)

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia

Oznámenie

Stratégia rozvoja: príloha 1 príloha 2 príloha 3

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8407

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 17. 3. 2023  (piatok) so začiatkom o 18:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Kojšov.

Pozvánka s programom

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8397

Medzinárodný deň žien

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8374

Juraj Jakubisko

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8349

Zmena úradných hodín Obecného úradu Kojšov

Starostka obce Kojšov MVDr. Tatiana Andrašková oznamuje, že dňom 1. 3. 2023 dochádza k zmene úradných hodín Obecného úradu Kojšov, tak ako to vyplýva z doloženej prílohy.
Rozsah úradných hodín sa rozširuje z doterajších 28 h. týždenne na 36 h. týždenne.

Úradné hodiny od 1.3.2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8343

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Obec Kojšov oznamuje začatie správneho konania vo veci Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8332

Výberové konanie – predajňa potravín

Obec Kojšov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory formou výberového konania na účely prevádzkovania predajne potravín.

Výberové konanie č.j.: VK-PP-02/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8325

Výberové konanie – predajňa mäsa a mäsových výrobkov

Obec Kojšov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory formou výberového konania na účely prevádzkovania predajne mäsa a mäsových výrobkov.

Výberové konanie č.j.: VK-PP-01/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8329

Load more