feb 11

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Kojšov, so sídlom 055 52 Kojšov 3, v zmysle ustanovenie §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, týmto vyhlasuje

 Výberové konanie

 

  1.  Na obsadenie pracovného miesta:  ÚČTOVNÍK
  2.  Na obsadenie pracovného miesta:  ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

pozicia_uctovnik pozicia_administrativny_pracovnik

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3421

Staršie «