Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=7173

Cestovný poriadok

Vážení občania,

žiadame Vás o vyjadrenie k navrhovaným zmenám autobusových cestovných poriadkov.

Vaše vyjadrenie a zároveň požiadavky na úpravu resp. doplnenie spojov zašlite na mailovú adresu: starosta@kojsov.sk, resp. do podateľne obecného úradu najneskôr do 20.08.2021.

Priamo obce Kojšov sa týkajú cestovné poriadky: 801 415, 801 403

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=7161

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny

3.8.2021 v čase od 8:00 – 16:30

časť DOLINA od s.č. 217-238, 337-8, 347, 356, 358

čast REKA od s.č. 269-311, 340-1, 346, 351-3, 363-379, 380-399

časť POTOK od s.č. 56, 314-324

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=7156

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=7149

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=7138

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.102/2010 Z.z. zvoláva 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 02.07.2021 t.j. v piatok o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Kojšove.

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=7132

(Žiadny nadpis)

V dňoch 12. – 13. júna 2021 bude Správa ciest Košického samosprávneho kraja, ako majetkový správca ciest II. a III. tr. na území Košického samosprávneho kraja, v rámci vlastnej činnosti správcu (§8 ods. 2 zák. č. 135/1961 Z. z.) vykonávať stavebnú diagnostiku a statickú zaťažovaciu skúšku mosta M 3386 cez vodnú nádrž Ružín pre obcou Jaklovce na ceste II/546, 547.

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=7121

Asistované sčítanie obyvateľov

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=7114

Zber elektroodpadu

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=7111

Zápis deti do MŠ

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=7099

Load more