Deň matiek

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8503

Prenájom priestorov

Obec Kojšov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Obce Kojšov formou výberového konania č.j.:VK-PP-03/2023, na účely prevádzkovania predajne potravín, mäsa a mäsových výrobkov.

Výberové konanie č.j.:VK-PP-03/2023

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8505

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 – 2030

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia pre verejnosť

Oznámenie o strategickom dokumente

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8489

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia pre verejnosť

Oznámenie o strategickom dokumente

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8485

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 12. 5. 2023  (piatok) so začiatkom o 18:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Kojšov.

Pozvánka s programom

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8480

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 – Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Zverejnenie informácie pre verejnosť

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8471

Veselé Veľkonočné sviatky

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8456

Za poslednou rozlúčkou s prof. J. Jakubiskom

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8462

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia

Oznámenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8423

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente.

Informácia

Oznámenie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8416

Load more