Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9073

Východoslovenská distribučná a.s.

Oznámenie o vstupe na pozemok

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9065

Voľby prezidenta SR v roku 2024

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9054

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9046

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v anglickom jazyku

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9041

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9039

Rybárstvo – aktuality

Vydávanie rybárskych lístkov aj na Obecnom úrade v Kojšove.

Zvýšenie správneho poplatku za vydanie rybárskeho lístka od 1. 4. 2024 (viď pdf.).

Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9019

Výstup na Kojšovskú hoľu

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9015

Ples obce Margecany

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=9005

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

Starostka obce MVDr. Tatiana Andrašková v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2024 (utorok) so začiatkom o 18:00 hod. v budove Kultúrneho domu v Kojšove.

Pozvánka

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=8996

Load more