Category: Novinky na stránke

Deň detí

dendeti

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2767

Deň Matiek

11033787_991598767519849_305502537_o

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2763

Vyhlásenie obchodnej verejne súťaže

Obec Kojšov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto
v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa pri budove Obecného úradu, 055 52 Kojšov 3, katastrálne územie Kojšov.

Čítaj viac

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2757

Jarné upratovanie

11060049_970316682981391_1584588528274169606_n

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2752

2. Kojšovská fašiangová zabíjačka

2. Kojšovská fašiangová zabíjačka

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1951

Kojšovské Vianočné trhy

vianocne_trhy

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1924

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

pozvanka

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1902

Kojšovské noviny

[ePaper nr=1]

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1386

Uzávierka ciest počas Rally Košice

Upozorňujeme účastníkov a záujemcov ktorí sa rozhodnú prísť na podujatie Kojšovská heligónka 2014, že z dôvodu konania podujatia Rally Košice, budú v termíne 6.- 7. septembra v okresoch Košice-mesto, Košice vidiek a Vranov uzávierky ciest. uzavierka_ciest

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1363

Deň matiek

den_matiek_2014

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1000

Load more