KOJŠOVSKÁ HELIGÓNKA 2014

KH_PLAGAT_2014_A3_1 KH2014_A3_Program (1)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1328

Deň matiek

den_matiek_2014

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1000

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.102/2010 Z.z. zvoláva 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2014 t.j. v piatok o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=831

Prerušená distribúcia elektriny

OZNAM

Východoslovenská distribučná, a. s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

OZNAMUJE

že pre odberné miesta:

CELEJ OBCE KOJŠOV

bude v termíne:

9. – 10. januára 2013 od 7:40 hod. do 15:00 hod

a

20. januára 2013 od 7:30 hod. do 15:30 hod

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=811

Výsledky 2. kola volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja konaných 23.11.2013 v obci Kojšov

Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku:  601

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:  119

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu:  118

Účasť vo voľbách v percentách:  19,80%

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu:

MENO A PRIEZVISKOPOČET HLASOV
Zdenko Trebuľa, JUDr.86
Rudolf Bauer,RNDr., PhD.32

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=691

Load more