Informácie o zámere „SKIPARK Kojšovská hoľa“

Obec Kojšov podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) ako dotknutá obec informuje verejnosť o zámere navrhovateľa:

 

NOAD s. r. o., Werferova 1/2582, 040 01 Košice v zastúpení spoločnosťou

ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina

k navrhovanej činnosti:

„SKIPARK Kojšovská hoľa“.

 

Predmetný zámer bol doručený na tunajší úrad dňa 17. 10. 2016.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Kojšov, 055 52 Kojšov č. 3.Zámer podľa zákona bude verejnosti sprístupnený v pracovných dňoch počas úradných hodín po dobu 21 dní, t. j. od 20. 10. 2016 do 11. 11. 2016.Zámer je zároveň elektronicky prístupný na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skipark-kojsovska-hola.

Verejnosť môže v lehote do 21 dní od zverejnenia predmetného zámeru dotknutou obcou (Obec Kojšov) podávať svoje písomné pripomienky a stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti „SKIPARK Kojšovská hoľa“ na adrese:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

Námestie Ľudovíta , 812 35 Bratislava

 

e-mail: peter.lukac@enviro.gov.sk

 

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3659

KOJŠOVSKÁ HELIGÓNKA 2016

Kojšovská heligónka 2016

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3633

Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov

pozvanka12

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3555

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3533

Výberové konanie – Komunitné centrum Prakovce

Poskytovateľ KC Prakovce 333, 055 62 Prakovce vyhlasuje výberové konanie na
a) jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
c) jedno pracovné miesto pracovníka KC.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.04.2016 (pondelok) o 10:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Prakovciach, č.d. 26 (malá zasadačka).

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3506

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.102/2010 Z.z. zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 18.03.2016 t.j. v piatok o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=1007

Výsledky volieb do NR SR v obci Kojšov

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:                                                  595

Počet voličov, ktorí za zúčastnili na hlasovaní:                                                 367

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §24 zákona 180/2014 Z.z.:           364

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny:                                         3

Počet platných odovzdaných hlasov spolu:                                                      363

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu: 

 

Kandidátne číslo politickej stranyNázov politickej stranyPočet platných odovzdaných hlasov
1Strana TIP3
2STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)1
3OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávisle osobnosti (OĽANO - NOVA)22
4Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník0
5ŠANCA0
6SME RODINA - Boris Kollár9
7Strana zelených Slovenska1
8KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO1
9Maďarská kresťanskodemokratická aliancia0
10VZDOR - strana práce1
11MOST - HÍD3
12Slovenská národná strana26
13ODVAHA - Veľká národná a proruská koalícia2
14Komunistická strana Slovenska5
15Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana0
16SMER - sociálna demokracia176
17Kresťanskodemokratické hnutie26
18Slovenská občianska koalícia0
19Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko38
20#SIEŤ37
21Strana maďarskej komunity1
22PRIAMA DEMOKRACIA0
23Sloboda a Solidarita11

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3467

Výsledky prieskumu verejnej mienky v obci Kojšov

V obci Kojšov bol v dňoch od 8.januára 2016 do 17.januára 2016 realizovaný prieskum verejnej mienky, s cieľom zapojenia širokej verejnosti do prípravy a vypracovania Programu rozvoja obce Kojšov 2016-2022.prieskum_vysledky

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3428

Prenájom priestorov – Výrobné haly

Výrobné haly – Kojšov


 

Opis priemyselného parku:

K dispozícii sú 2 samostatne stojace novo-vybudované haly obdĺžníkového tvaru (16m x 31m), postavené v roku 2009 o rozlohe 2 x 490m², ktoré sú vhodné ako výrobné alebo skladovacie priestory. Svetlá výška vnútorných priestorov je 4,8 m.

Chcem vedieť viac

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=2903

3. Kojšovská Fašiangová Zabíjačka

12493951_1114747615224467_6980792868853686473_o

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=3006

Load more