Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.102/2010 Z.z. zvoláva 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2013 t.j. v pondelok o 19:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Pozvánka na zasadnutie(pdf)

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=662

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.102/2010 Z.z. zvoláva 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 16.09.2013 t.j. v pondelok o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Pozvánka na zasadnutie(pdf)

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=563

Kojšovská heligónka 2013

heligonka2013

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=498

Medzinárodná halušková šou – Kojšov

halusky2013_1169x

Permanent link to this article: https://www.kojsov.sk/?p=496

Load more