Zasadanie obecného zastupiteľstva /2018-2022/

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?page_id=6234