Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.102/2010 Z.z. zvoláva 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2014 t.j. v piatok o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=831

Prerušená distribúcia elektriny

OZNAM

Východoslovenská distribučná, a. s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

OZNAMUJE

že pre odberné miesta:

CELEJ OBCE KOJŠOV

bude v termíne:

9. – 10. januára 2013 od 7:40 hod. do 15:00 hod

a

20. januára 2013 od 7:30 hod. do 15:30 hod

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=811

Výsledky 2. kola volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja konaných 23.11.2013 v obci Kojšov

Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku:  601

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:  119

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu:  118

Účasť vo voľbách v percentách:  19,80%

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu:

MENO A PRIEZVISKOPOČET HLASOV
Zdenko Trebuľa, JUDr.86
Rudolf Bauer,RNDr., PhD.32

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=691

Výsledky volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja konaných 9.11.2013 v obci Kojšov

Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku:  601

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:  152

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu:  144

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva:  147

Účasť vo voľbách v percentách:  25,29%

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu:

MENO A PRIEZVISKOPOČET HLASOV
Rudolf Bauer,RNDr., PhD.29
Marek Ďurán,Ing.3
Jaroslav Džunko, RNDr., Ing.2
Vladimír Gürtler, JUDr.1
Jozef Holečko, Ing. MBA 2
Ivan Kuhn, Bc., MA0
Rastislav Masnyk, JUDr., MBA5
Dominika Palaščáková, Ing., PhD.5
Lukáš Sisák3
Zdenko Trebuľa, JUDr.94

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva:

MENO A PRIEZVISKOPOČET HLASOV
Antonín Cicoň, Ing.34
Anna Ganzová15
Anna Hicárová5
Vladimír Hojstrič, Mgr.5
Ján Kalafus3
Janka Kipikašová, Mgr.6
Vladimír Končík5
Pavol Kuspan, JUDr.6
Kamil Münnich, Ing., Phd.24
Igor Petrík, Ing.101
Miroslav Pisko17
Peter Popadič, Mgr.31
Jana Pronská1
Vladimír Urban, Bc.4

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=687

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.102/2010 Z.z. zvoláva 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 04.11.2013 t.j. v pondelok o 19:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Pozvánka na zasadnutie(pdf)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=670

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.102/2010 Z.z. zvoláva 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2013 t.j. v pondelok o 19:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Pozvánka na zasadnutie(pdf)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=662

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.102/2010 Z.z. zvoláva 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 16.09.2013 t.j. v pondelok o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Pozvánka na zasadnutie(pdf)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=563

Kojšovská heligónka 2013

heligonka2013

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=498

Medzinárodná halušková šou – Kojšov

halusky2013_1169x

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=496

Load more