Výsledky volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja konaných 9.11.2013 v obci Kojšov

Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku:  601

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:  152

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu:  144

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva:  147

Účasť vo voľbách v percentách:  25,29%

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu:

MENO A PRIEZVISKOPOČET HLASOV
Rudolf Bauer,RNDr., PhD.29
Marek Ďurán,Ing.3
Jaroslav Džunko, RNDr., Ing.2
Vladimír Gürtler, JUDr.1
Jozef Holečko, Ing. MBA 2
Ivan Kuhn, Bc., MA0
Rastislav Masnyk, JUDr., MBA5
Dominika Palaščáková, Ing., PhD.5
Lukáš Sisák3
Zdenko Trebuľa, JUDr.94

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva:

MENO A PRIEZVISKOPOČET HLASOV
Antonín Cicoň, Ing.34
Anna Ganzová15
Anna Hicárová5
Vladimír Hojstrič, Mgr.5
Ján Kalafus3
Janka Kipikašová, Mgr.6
Vladimír Končík5
Pavol Kuspan, JUDr.6
Kamil Münnich, Ing., Phd.24
Igor Petrík, Ing.101
Miroslav Pisko17
Peter Popadič, Mgr.31
Jana Pronská1
Vladimír Urban, Bc.4

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=687

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.102/2010 Z.z. zvoláva 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 04.11.2013 t.j. v pondelok o 19:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Pozvánka na zasadnutie(pdf)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=670

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.102/2010 Z.z. zvoláva 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2013 t.j. v pondelok o 19:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Pozvánka na zasadnutie(pdf)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=662

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Kojšov, Ing. Anton Bašniar v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č.102/2010 Z.z. zvoláva 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kojšov, ktoré sa uskutoční dňa 16.09.2013 t.j. v pondelok o 18:00 hod v zasadačke obecného úradu.

Pozvánka na zasadnutie(pdf)

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=563

Kojšovská heligónka 2013

heligonka2013

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=498

Medzinárodná halušková šou – Kojšov

halusky2013_1169x

Permanent link to this article: http://www.kojsov.sk/?p=496

Load more